Formularz zgłoszeniowy na wystawę Silesia Plants 12-13 Listopada 2020

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.L.2016.119.1, dalej zwane: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 80 lok. 71

czytaj więcej >>

DANE OSOBOWE
DANE FIRMY
OŚWIADCZENIA I ZGODY

na udostępnienie moich danych zawartych w formularzu wystawcom Silesia Plants 2020 w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach znajdujących się w ich ofercie.

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu na potrzeby procesu rejestracji oraz obsługi mojego udziału w wystawie Silesia Plants 2020.

Powered by BreezingForms